Επιμορφωτική Ημερίδα
Επιμόρφωση

ΘΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΗΛΙΟΥ

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνουν το τρίτο θερινό εργαστήριο Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities (PSL).

Το Pelion Summer Lab αποτελεί μία διεθνής ερευνητική συνάντηση που οργανώνεται σε ετήσια βάση στο Πήλιο και αποσκοπεί στη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων, τα οποία ανακύπτουν στις τομές του ακαδημαϊκού, του κοινωνικού και του πολιτικού.

Τη φετινή χρονιά, η ημερίδα θα έχει επίκεντρο θέματος Data & Power και συσχετίζεται με διαδικασίες όπως η συλλογή, διαχείριση και ‘εξόρυξη’ δεδομένων μέσω αλγορίθμων όπου έχουν αναδειχθεί σε κυρίαρχους μηχανισμούς πολιτικής ρύθμισης, καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, συγκρότησης υποκειμενικοτήτων, πολιτισμικής έκφρασης και παραγωγής γνώσης.
Την επιμορφωτική ημερίδα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης μεταπτυχιακές / οι φοιτήτριες / φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και σε ειδικές περιπτώσεις τελειόφοιτες / οι προπτυχιακές / οι φοιτήτριες / φοιτητές.
Η επιμορφωτική ημερίδα θα διεξαχθεί στο Πήλιο το χρονικό διάστημα από τις 21 έως τις 31 Αυγούστου. Η γλώσσα των εργασιών είναι η αγγλική.

Leave a Reply