Υπουργείο Παιδείας
Δευτεροβάθμια

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αναρτήθηκαν τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι να δώσουν προκαταρκτικές εξετάσεις στα σώματα ασφαλείας. Οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς  και  των Ειδικών Κατηγοριών, έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν με τη χρήση του οκταψήφιου κωδικού του αριθμού των εξετάσεων και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Επισημαίνεται πως για τους υποψήφιους θα αναφέρονται μόνο οι Σχολές στις οποίες έχουν κριθεί κατάλληλοι για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες).

Οι ενδιαφερόμενοι / ες έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-3442067.

Leave a Reply