Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), προκηρύσσει θέσεις για απόφοιτους θετικών επιστημών, κατόχων διδακτορικού στη Χημεία.

Ειδικότερα, οι θέσεις αναφέρονται σε πτυχιούχους φυσικής και χημείας, με διδακτορικό δίπλωμα και αντιστοιχούν σε:

Εφαρμογή Καινοτόμων Πορωδών Υλικών σε Βιομηχανικές Διεργασίες Διαχωρισμού / Καθαρισμού Αερίων (PureGas) – MIS 5031795.

Πανελλαδική Υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ).

Αυτοοργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοιατρικές Εφαρμογές» – MIS 5031213.

Η καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε στις 07-01-2020.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ 

Leave a Reply