Πολιτικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΚΠΑ

Στην πρώτη θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων σε ερευνητική παραγωγή το ΕΚΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων SCOPUS του Elsevier. Η επιβεβαίωση της σημαντικής ερευνητικής παραγωγής που πραγματοποιείται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτυπώνεται ξανά στα στοιχεία της βάσης δεδομένων SCOPUS του εκδοτικού οργανισμού Elsevier.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη βάση και αφορούν την ερευνητική παραγωγή των ελληνικών πανεπιστημίων έως και τις 13 Φεβρουαρίου 2023, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών
πανεπιστημίων με 94.175 ερευνητικά κείμενα. Επιπροσθέτως βρίσκεται
στη δεύτερη θέση στον συνολικό αριθμό συγγραφέων.

Παράλληλα πρέπει να επισημανθεί ότι:
(α) Ο συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων του ΕΚΠΑ είναι 5,4 φορές μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του συνόλου των ελληνικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.
(β) Ο αριθμός δημοσιεύσεων του ιδρύματος μέχρι τις αρχές του 2022 αποτελεί το 22% του συνόλου των δημοσιεύσεων των 25 ελληνικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.
(γ) Σε ποσοστό της τάξης του 30,4%, οι δημοσιεύσεις προέρχονται από τον χώρο της Ιατρικής. Ακολουθούν η Βιοχημεία-Γενετική & Μοριακή Βιολογία με 10,4% και η Φυσική & Αστρονομία με 8,5%.

Σχετικές Πληροφορίες: ΣΤΗΝ 1Η ΘΕΣΗ Σ’ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟ ΕΚΠΑ

Leave a Reply