Δευτεροβάθμια

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών για τα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων των Γενικών Ενιαίων Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων, για την τρέχουσα σχολική περίοδος.

Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων ΓΕΛ

Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων ΕΠΑΛ

Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών των ειδικών εξετάσεων στη «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

Leave a Reply