Υπουργείο Παιδείας
Δευτεροβάθμια

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινοποιούνται τα στατιστικά προτιμήσεων, επιτυχόντων και υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κατηγορία επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση να αναζητήσουν στο επισυναπτόμενο αρχείο τις προτιμήσεις των υποψηφίων για τις διάφορες σχολές των Ανώτατων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Δείτε το αρχείο σε μορφή zip

Leave a Reply