Νομικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικά Νέα Επιμόρφωση

5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Το 5ο συνέδριο των μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων της νομικής σχολής διεξάγεται το διήμερο μεταξύ 12 και 13 Απριλίου. Το συνέδριο έχει ως επίκεντρο θέματος την κατάχρηση της εξουσίας και την κατάχρηση του δικαιώματος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Τελλόγλιο Ίδρυμα Καλών Τεχνών, όπου θα χωριστεί σε 3 συνεδρίες. Κατά το συνέδριο, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από φοιτητές και καθηγητές με στόχο την ενημέρωση του κοινού πάνω σε ζητήματα που έχουν σχέση με την κατάχρηση των δικαιωμάτων και της εξουσίας.

Αναλυτικότερα: 5o Συνέδριο Φοιτητών Νομικής Σχολής