Σύμβαση Εργασίας
Τριτοβάθμια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη θέσεων απασχόλησης με σύμβαση έργου, μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο αντικείμενο της βιοστατικής, των επιστημών υγείας (βιολογίας, ιατρικής), καθώς και ηλεκτρολόγων μηχανολόγων και μηχανικών Η/Υ.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι δυνατό ν’ αναζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους.

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 10436 και τίτλο «A systems BIOlogy Study to TAilored Treatment in Chronic Heart Failure» 
Καταληκτική ημερομηνία:08/05/2019

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 6090 και τίτλο «Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην βιοστατιστική» 
Καταληκτική ημερομηνία:08/05/2019

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15117 και τίτλο «SUN4P (Stroke Units Necessity for Patients)- Βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με όρους διαχείρισης, κόστους και αποτελεσμάτων υγείας»
Καταληκτική ημερομηνία:15/05/2019

Πέντε (5) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15117 και τίτλο «SUN4P (Stroke Units Necessity for Patients)- Βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με όρους διαχείρισης, κόστους και αποτελεσμάτων υγείας»