Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας
Επιμόρφωση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ”

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Ελλάδα και η Τουρκία»και προκηρύσσει:

Α) 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες έχουν ως αποδέκτες μόνο στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου, κατά προτεραιότητα με άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα μετανάστευσης, προσφύγων, διαχείρισης εξωτερικών συνόρων, ασύλου και συναφών δράσεων, και

Β) Μέχρι 30 θέσεις συμμετεχόντων με δίδακτρα, που απευθύνονται σε φοιτητές και σπουδαστές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων, σε σπουδαστές Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος, σε άλλους χειριστές θεμάτων μετανάστευσης καθώς και σε εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών.

Παρέχεται επίσης, η δυνατότητα παρακολούθησης με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην περίπτωση όπου συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αποτελεί το πρώτο εκ των τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα υλοποιηθούν κατά το τρέχων ακαδημαϊκό έτος, ενώ οι θεματικές ενότητες των επόμενων σεμιναρίων αποτελούν «Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» και «Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και προσφύγων»).

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και 3 εργαστήρια ερευνητών επικεντρώνεται στις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση διαμέσου της Ανατολικής Μεσογείου και της Τουρκίας, και στις εξωτερικές διαστάσεις της Ευρωπαϊκής διαχείρισης της κρίσης από το 2015 μέχρι σήμερα, μ’ έμφαση στους παράγοντες γέννησης της κρίσης, αλλά και στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις (περιφερειακές πλατφόρμες αποβίβασης, ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών, προτάσεις μεταρρύθμισης συστήματος Δουβλίνου και Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου).

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου και επιτύχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος του προγράμματος θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην «Ευρωπαϊκή διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο».

Leave a Reply