Πρακτική άσκηση
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ

Το Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές  περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω.

Ινστιτούτα

Στη σημερινή του μορφή το Κέντρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) ινστιτούτα:

 • Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
  Βιώσιμη και Καθαρή Ενέργεια, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες,  Χημικές και Βιοχημικές Διαδικασίες, Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά
 • Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
  Πληροφορική, Τηλεματική και Τηλεπικοινωνίες
 • Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών  (ΙΜΕΤ)
  Βιώσιμη Κινητικότητακαι Συνδυασμένες Μεταφορές
 • Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
  Αγροβιοτεχνολογία, Μεταφραστική Ιατρική Έρευνα, Πληροφορική Βιοδεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
 • Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
  Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία, Βιοιατρική, Κινησιολογία


Χρηματοδότηση

Το ΕΚΕΤΑ είναι στην ουσία ένα αυτοχρηματοδοτούμενο ερευνητικό κέντρο που διασφαλίζει ετησίως περίπου 25εκ € από τις παρακάτω πηγές:

 • >30% από διμερή συμβόλαια με τις βιομηχανίες
 • >60% από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα
 • <10% από θεσμική κρατική χρηματοδότηση

Το ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:

 • 9 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
 • 7 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής
 • 1 θέση Θετικών Επιστημών
 • 3 θέσεις Γεωπονικές Επιστήμες

Αναλυτικότερα: Θέσεις Επιστημόνων ΕΚΕΤΑ

Leave a Reply