πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Επιμόρφωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γνωστοποιείται η κυκλοφορία του πρώτου τεύχους του περιοδικού “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία”, από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία – ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.

Το περιοδικό θα εκδίδεται ανά έξι μήνες και οι αναγνώστες θα έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν για πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και επιστημονικές μελέτες σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί. Παράλληλα θα υπάρχουν κριτικές και παρουσιάσεις βιβλίων και άλλων επιστημονικών εκδόσεων, μ’ επίκεντρο το πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΠΕΑ).

Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού οι αναγνώστες είναι σε θέση να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τέσσερις ερευνητικές εργασίες, καθεμία από τις οποίες αναφέρουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα και συμπεράσματα για τη θεωρία και πράξη του πεδίου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Οι επιστήμονες που ενδιαφέρονται για τη δημοσίευση των ερευνητικών τους εργασιών στο περιοδικό θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, με σκοπό να γίνουν αποδεκτές για τις επόμενες κυκλοφορίες των τευχών του.

Leave a Reply