Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμια

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών την άνοιξη κάθε ακαδημαϊκού έτους διοργανώνει τη δραστηριότητα «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών» με τον τίτλο:

«Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο»

Πρωταρχικός στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά το Πανεπιστήμιο και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους για τη διεύρυνση των γνώσεών τους και την ευαισθητοποίησή τους στο χώρο της έρευνας. Ταυτόχρονα, στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η επαφή και η γνωστοποίηση του έργου και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματός μας στο κοινωνικό σύνολο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας (στοιχεία επικοινωνίας: 2610 99 66 30 και 2610 96 90 46, e-mail: dee@upatras.gr.

Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Leave a Reply