Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επιμόρφωση

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών διοργανώνουν το 1ο Θερινό Σχολείο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με τίτλο «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Στο Χθες, στο Σήμερα, στο Αύριο: Προκλήσεις και Προοπτικές».

Η επιμορφωτική ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που ξεκίνησαν με τη διεξαγωγή του ευρωπαϊκού συνεδρίου το ημερολογιακό έτος 2016, με επίκεντρο θέματος: «Human Rights in a Changing World: Research and Applied Approaches”, καθώς και την έκδοση του επιστημονικού τόμου «Human Rights in A Changing World».

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενισχύει το ρόλο που διαδραματίζει σχετικά με την προώθηση και το σεβασμό απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενισχύοντας την συνεργασία με διάφορους διεθνείς φορείς πάνω στον συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, έχει πλαισιώσει στο πρόγραμμα σπουδών του μάθημα με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα.