Επιστήμες Επικοινωνίας
Υποτροφίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ COSMOTE

Η COSMOTE στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών 2019, για 18η  χρονιά, προσφέρει 36 Υποτροφίες σε παιδιά με κοινωνικές & οικονομικές ανάγκες. Από την έναρξη του Προγράμματος, το 2002, μέχρι και σήμερα, έχουν απονεμηθεί συνολικά 658 Υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από το 2015, εκτός των υπόλοιπων Υποτροφιών, απονέμεται μία τιμητική Υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης».

Συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  η COSMOTE προσφέρει 35 Υποτροφίες ύψους 15.000€ η κάθε μια, σε πρωτοετείς φοιτητές σε συγκεκριμένες σχολές πανεπιστημίων της ανώτατης εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες και μια τιμητική υποτροφία ύψους 20.000€ σε πρωτοετή φοιτητή/τρια, Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών .

Ταυτόχρονα, με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των νέων φοιτητών, η COSMOTE προσφέρει στους Υποτρόφους της laptop μαζί με πλήρες πακέτο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Internet και COSMOTE TV, για όλα τα έτη των σπουδών τους.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE, ανήκει στις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ, που στόχο έχουν να συμβάλλουν σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Από την έναρξη του προγράμματος το 2002 μέχρι και σήμερα, έχουν δοθεί σε φοιτητές 658 Υποτροφίες, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 5,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι βασικοί όροι για την συμμετοχή σου στο πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE:

  • Να είσαι μέχρι 20 ετών
  • Να έχεις επιτύχει την εισαγωγή σου στη σχολή, μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων το 2019
  • Να είσαι πρωτοετής φοιτητής σε συγκεκριμένες σχολές Πανεπιστημίων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στην Ελλάδα
  • Το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα επιβολής εισφοράς να είναι < 9.000€ για το Φορολογικό έτος 2018
  • Μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των Υποτρόφων, να μην έχεις λάβει υποτροφία από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, > 1.500 €
  • Για τους άντρες υποψήφιους, απαιτείται η πιστοποίηση της αναβολής κατάταξής τους στον ελληνικό στρατό, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή η απαλλαγή τους από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
  • Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά


Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  http://www.cosmote-scholarships.gr/

Σχετικό Βίντεο

Leave a Reply