Προκήρυξη Προγραμμάτων Σπουδών
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ARCHIMEDES

Aνακοινώνεται το πρόγραμμα υποτροφιών του Εσθονικού Ιδρύματος Υποτροφιών Archimedes ( http://archimedes.ee/ensihtasutus/about-us/ ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών:

– Σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό ξένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 01/04/2020 έως 01/05/2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
https://taotlused.archimedes.ee

Αναλυτική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του ιδρύματος :
http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-researchers

– Για το Πρόγραμμα θερινών σεμιναρίων τρέχοντος έτους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:19/02/2020 έως 19/03/2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
https://taotlused.archimedes.ee

Αναλυτική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα :
http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-short-courses

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας υπαλλήλου: Ms. Liis Uulman, e-mail: liis.uulman@archimedes.ee

Πηγή: career.duth.gr

Leave a Reply