Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Η Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα γνωστοποίησε πως υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης διαμέσου υποτροφιών από την Ελβετική Συνομοσπονδία για ξένους υπηκόους που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν περαιτέρω σπουδές στην Ελβετία, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε επιστήμονες από όλα τα πεδία εξειδίκευσης και ειδικότερα σε εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας διάρκειας ενός έτους, αλλά και γενικά για πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση ν’ αναζητήσουν στο σύνδεσμο περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις υποβολής των αιτήσεων. Επίσης, πρώτα θα πρέπει να διασφαλίσουν την επίβλεψη από καθηγητή στο Πανεπιστήμιο που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το ερευνητικό πρόγραμμα.

Η επικοινωνία με την Πρεσβεία είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί διαμέσου της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: athens@eda.admin.ch με σκοπό να λάβουν τα έντυπα υποψηφιότητας, τ’ οποία θα συμπληρώσουν σε δύο (2) αντίτυπα. Ο πλήρης φάκελος πρέπει να επιστραφεί στην Πρεσβεία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. Δε θα ληφθεί υπόψη αίτηση από υποψήφιο που έχει διαμείνει στην Ελβετία για περισσότερα από ένα (1) έτος κατά την έναρξη της υποτροφίας.

Leave a Reply