Προκήρυξη Υποτροφιών
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ – ΕΚΟ

Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ανακοινώνεται η μη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με την τροποποίηση για την έγκριση της ένταξης στο πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΚΟ των ευπαθών ομάδων. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε η αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο, μετά την υπογραφή της από τον πρ. Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου και τον πρ. Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ε. Γιαννακίδη.

Οι δικαιούχοι σπουδαστές για την ένταξη στο πρόγραμμα υποτροφιών αντιστοιχούν σε 833, ενώ βάσει της τροποποίησης εγκρίνεται η παροχή αναδρομικά στις κατηγορίες φοιτητών οι οποίοι:  
α) Είναι μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών όπου οι ίδιοι ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας έχει σταματήσει να είναι προστατευόμενο μέλος.
 β) Ανήκουν σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και οι ίδιοι ή οι γονείς τους είναι διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους.


Συνεπώς, η συγκεκριμένη ΚΥΑ θα πρέπει να υπογραφεί από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Leave a Reply