Σπουδές Εξωτερικού
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FELLOWSHIPS IN COMPARATIVE CULTURAL STUDIES

Το κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard  (CHS Greece) απευθύνει πρόσκληση για την κάλυψη δύο (2) ερευνητικών υποτροφιών του προγράμματος Fellowships in Comparative Cultural Studies 2022.

Η πρόσκληση αφορά:

– Αφορά Λέκτορες, Επίκουρους Καθηγητές, μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ κατόχους διδακτορικών τίτλων.

–  Η προθεσμία αιτήσεων λήγει στις 3 Μαρτίου 2022.

–  Στο πλαίσιο της ερευνητικής τους υποτροφίας διάρκειας ενός έτους από την 1η Ιουνίου 2022, οι δύο ερευνητές/τριες θα κληθούν να παρουσιάσουν την έρευνά τους στην κοινότητα του CHS, και μεταξύ άλλων θα έχουν πρόσβαση για έναν χρόνο στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard και θα λάβουν ως οικονομική ενίσχυση το ποσό των 1500€.

Leave a Reply