Σεμινάρια μάρκετινγκ
Επιμόρφωση

REGENERATION ACADEMY FOR DIGITAL ACCELERATION

Το Regeneration Academy αποτελεί ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης βασικών και πιο προχωρημένων αρχών Data Science που έχουν υλοποιήσει από κοινού το ReGeneration και ο ΤΙΤΑΝ, με training partner το Code.Hub. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ώρες, ενώ διεκπεραιώνεται σε χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων. Περιλαμβάνει δύο special training και coding all-day events, ένα εκ των οποίων θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του TITAN.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις σε καινοτόμες μεθόδους και νέα εργαλεία συλλογής, αποθήκευσης, μετασχηματισμού, χρήσης, οπτικοποίησης και αξιοποίησης δεδομένων, αποκτώντας απαραίτητες δεξιότητες με σκοπό ν’ ανταποκριθούν στην ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για data scientists.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα και την ύλη του είναι αναρτημένες στο σύνδεσμο.

Leave a Reply