Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ με ανησυχία διαπιστώνει ότι βάσει νομοθεσίας, τα μαθήματα του κλάδου Πολιτικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών καταργούνται, καταδικάζοντας τους μαθητές σε άγνοια ως προς τον συγκεκριμένο κλάδο σπουδών. Θεωρούμε παιδαγωγικά και επιστημονικά εσφαλμένη την κατάργηση μαθημάτων όπως η «Πολιτική Παιδεία» και το «Πολίτης και Δημοκρατία», στην τάξη όπου απονέμεται το δικαίωμα ψήφου στους νέους και διενεργείται η Βουλή των Εφήβων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΗΕ και η Διακοινοβουλευτική Ένωση έχουν δεσμεύσει την Ελλάδα να ενισχύσει τα μαθήματα εκπαίδευσης του δημοκρατικού πολίτη, όπως όλες οι προηγμένες χώρες, οι οποίες έχουν ως κύριο μάθημα κορμού σε όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τουλάχιστον) την «Πολιτειακή Παιδεία» (Civic/Citizenship Education).
Στο Πανεπιστήμιό μας, στη Σχολή ΟΠΕ και ειδικότερα στο Τμήμα Πολιτικών Επι-στημών, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών ειδικά μαθήματα διδακτικής της Πολιτικής Παιδείας, προσφέροντας εκπαιδευτική επάρκεια και επαγγελματικά δικαιώματα (Κλάδος Κοινωνικών Επιστημών – ΠΕ78, πρώην ΠΕ13) στους φοιτητές. Σε συνθήκες εκτεταμένης ανεργίας και περιορισμένων επαγγελματικών προοπτικών του συγκεκριμένου κλάδου, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων πολιτικής, πολιτειακής και κοινωνικής επιστήμης ήταν μία από τις λίγες διεξόδους που είχαν οι φοιτητές μας.
Πέραν αυτών, τίθεται το ζήτημα της ποιότητας της εκπαίδευσης που πρέπει να προ-σφέρεται στους μαθητές.
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ζητεί από το Υπουργείο Παιδείας να επανεκτιμήσει και να αναθεωρήσει τις σχετικές αποφάσεις του, ώστε να επιβιώσουν οι τόσο χρήσιμες στην εποχή μας Πολιτικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί εφικτή για τους μαθητές η κατανόηση και η ερμηνεία του κόσμου που μας περιβάλλει, ενός κόσμου συνεχούς αστάθειας και μεταβλητότητας, ως γνώσεις που κάθε σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να προσφέρει, αλλά και που κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια χρειάζεται να κατακτήσει.

Leave a Reply