Σεμινάριο υπολογιστικής
Επιμόρφωση

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΆΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (THMMY), και πιο συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης (http://ctll.e-ce.uth.gr) σχεδιάζει μαθησιακό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε άτομα άνω των 55 ετών.
Το μαθησιακό πρόγραμμα αναπτύσσεται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου SilverCoders (https://silvercoders.eu/) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από το 2021 έως το 2023.

Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη στο σημερινό ψηφιακό κόσμο, όπου οι περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής συμπεριλαμβάνουν χρήση ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών. Ωστόσο, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα για την ανάπτυξη ψηφιακών γνώσεων σε ευρείες ομάδες χρηστών, αντίστοιχα προγράμματα που απευθύνονται στην ομάδα ενηλίκων ηλικίας άνω των 55 ετών είναι σπάνια. Αυτό είναι παράδοξο δεδομένων των ανεπτυγμένων αναγκών προσαρμογής της ομάδας αυτής στη σημερινή ψηφιακή εποχή. 

Το μαθησιακό πρόγραμμα που σχεδιάζεται στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών και πιο προχωρημένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών μέσα από μια σειρά 36 ωριαίων μαθησιακών δραστηριοτήτων που καθοδηγούν τους χρήστες στη βήμα προς βήμα εκτέλεση ψηφιακών εργασιών. Οι δραστηριότητες καλύπτουν δυο μεγάλες θεματικές περιοχές. Στην πρώτη ενότητα, οι δραστηριότητες σκοπεύουν στην ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων όπως η κατανόηση του διαδικτύου, η αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο, η αναγνώριση ψευδών ειδήσεων, η επεξεργασία εγγράφων, εικόνων και βίντεο, η κατανόηση της έννοιας της πνευματικής ιδιοκτησίας ψηφιακής πληροφορίας, η διαχείριση ψηφιακών δεδομένων, η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η δημιουργία απλών ιστοσελίδων, και άλλων.

Στη δεύτερη ενότητα, οι δραστηριότητες πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα και στοχεύουν στην ανάπτυξη απλών δεξιοτήτων προγραμματισμού, που επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση περιβαλλόντων προγραμματισμού που βασίζονται σε παιγνιώδη μάθηση και απευθύνονται σε χρήστες χωρίς σχετική εμπειρία. Το μαθησιακό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά το Σεπτέμβριο του 2022.

Εκτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί από τη Σουηδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, και τη Ρουμανία. Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου πραγματοποιείται στις 19 και 20 Απριλίου 2022 στο Βόλο συνάντηση των εταίρων του ερευνητικού έργου με τη συμμετοχή όλων των εταίρων δια ζώσης και διαδικτυακά.

Leave a Reply