Σπουδές Εξωτερικού
Τριτοβάθμια

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν αποτελεί μια ακόμη μέρα μέσα στο έτος για να αναπαραγάγουμε κοινότοπους λόγους, εκφράσεις και ευχολόγια, αλλά συνιστά μία επί της ουσίας υπενθύμιση ότι ο αγώνας για την πραγματική ισότητα των φύλων είναι συνεχής και δουλειά όλων μας.

Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιό από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του ΑΠΘ το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων του Αριστοτελείου το οποίο επιδιώκει να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου σε όλες τις λειτουργίες του ΑΠΘ, στη δομή, στις πρακτικές, στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, στα προγράμματα σπουδών, στην έρευνα, στη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης και να εξαλείψει κάθε μορφής έμφυλη διάκριση και βία, θέτοντας τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και ευαίσθητου ως προς το φύλο ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Στόχος της εκπαίδευσης, άλλωστε, είναι η εξάλειψη των στερεοτύπων και η άρση των εμποδίων που στηρίζονται στις έμφυλες διακρίσεις και όχι η δημιουργία τους. Οφείλουμε, η καθεμία και ο καθένας από την πλευρά της/του, να συμβάλουμε άμεσα, ώστε να  προωθήσουμε την ισότιμη πρόσβαση των φύλων στην επιστημονική έρευνα, σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες και θέσεις της διοίκησης των Πανεπιστημίων.

Leave a Reply