Σεμινάρια Περιβάλλοντος
Τριτοβάθμια

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Skills4Jobs του ΣΕΒ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η πρωτοβουλία Skills4Jobs του ΣΕΒ περιλαμβάνει μια σειρά ολοκληρωμένων δράσεων με στόχο να προσφέρουν στο ανθρώπινο δυναμικό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ζητούν οι σύγχρονες, οργανωμένες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Οι δράσεις ανάπτυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού:

 • Σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις
 • Προσφέρουν δωρεάν προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε αποφοίτους της τεχνικής εκπαίδευσης
 • Αξιοποιούν σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης ήπιων και τεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και συμβουλευτικής
 • Συνδυάζουν την κατάρτιση με την απασχόληση σε επιχειρήσεις

Στόχος του ΣΕΒ είναι να:

 • Διευκολύνει τις επιχειρήσεις-μέλη του στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες
 • Στηρίζει τις νέες και τους νέους, επενδύοντας στην κατάρτιση και την απασχόλησή τους
 • Συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας, και στη διευκόλυνση της μετάβασης των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας

Δράσεις Skills4Jobs του ΣΕΒ

1. Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών-B’ Κύκλος

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προετοιμάσει νέα στελέχη εξαγωγών με πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες για το σύνολο της εξαγωγικής διαδικασίας μιας επιχείρησης, προσφέροντάς τους παράλληλα ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Η  δράση περιλαμβάνει:

 • Την ανάπτυξη τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων, με ένα πρόγραμμα 112 διδακτικών ωρών, το οποίο συνδυάζει την πρακτική με τη θεωρητική κατάρτιση και σχεδιάστηκε, σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, με βάση τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη του.
 • Συμβουλευτική & Mentoring.
 • Εκπόνηση ενός Export Strategy Plan για ένα προϊόν, το οποίο θα αξιολογηθεί από στελέχη επιχειρήσεων.
 • Ευκαιρίες απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών έναντι ανταγωνιστικού μισθού σε εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ, σε συμμετέχοντες που θα  ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα  (παρακολούθηση άνω του 80% των διδακτικών ωρών κάθε θεματικής ενότητας και αξιολόγηση άνω του 50% στο Export Strategy Plan).

Οι αιτήσεις για τον B΄ κύκλο υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ έως τις 16 Φεβρουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση μπορείτε βρείτε εδώ.

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, μέγας χορηγός η MYTILINEOS – Energy & Metals, χορηγοί η Coca-Cola 3E Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε., η DEMO ΑΒΕΕ και η ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ «Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου».

Leave a Reply