Επιστήμες Υγείας
Επιμόρφωση

1o ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η διοργάνωση του 1ου Επιστημονικού «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» Ιατρικού Συνεδρίου του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σηματοδοτεί μια νέα εποχή εξωστρέφειας με σκοπό να αναδειχθούν αφενός η ιστορική πορεία και τα επιτεύγματα των 30 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος της Ιατρικής και αφετέρου η μελλοντική του πορεία στοχεύοντας στην Αριστεία στην εκπαίδευση, στην καινοτομία και στην έρευνα και στην αφοσίωσή μας για προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στους συμπολίτες μας. Το όραμα μας αυτό υπηρετείται και με την πρόσφατη απόφαση του Τμήματός μας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την λειτουργία από το 2023-24 Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικής στη Λάρισα, αποτελώντας εμβληματική εξωστρεφή δράση για όλο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με πολλαπλά οφέλη για όλη την περιοχή της κεντρικής Ελλάδας. 

Με το Συνέδριό μας στοχεύουμε στην ευρεία συμμετοχή στο επιστημονικό πρόγραμμα των φοιτητών τόσο του Τμήματός μας όσο και των άλλων Ιατρικών Τμημάτων της χώρας, των αποφοίτων του Τμήματός μας που διάγουν λαμπρή σταδιοδρομία σε ιδρύματα του εξωτερικού και της αλλοδαπής καθώς και την προβολή του πολύπλευρου εκπαιδευτικού, ερευνητικού, κλινικού και επιτελικού έργου του Τμήματος μας.

Το συνέδριό μας συμπίπτει και με τις ετήσιες εκδηλώσεις για την «Αέναη Επιστροφή του Ιπποκράτη στη Λάρισα» που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Λαρισαίων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Σύλλογο «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» και τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας «Ο Ιπποκράτης». Αναδεικνύουμε περαιτέρω την Ιπποκρατική παράδοση της Λάρισας μέσα από την διαρκή συνεργασία μας με το Διεθνές Ιπποκράτειο ίδρυμα της Κω και το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών με σκοπό να επιτύχουμε την διεθνοποίηση των Ιπποκρατικών ιδεών στον χώρο της Ιατρικής και ευρύτερα.

Leave a Reply