Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι πρώτο στη σχετική κατάταξη στην Ελλάδα όσον αφορά τα πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα, σύμφωνα με το δείκτη «Nature Index».

Ο δείκτης «Nature Index»  συνδέεται με τα πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα που δημοσιεύονται σε μια ομάδα  διεθνών επιστημονικών περιοδικών με τους υψηλότερους δείκτες ποιότητας. Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα περιοδικά διαθέτουν τη μέγιστη απήχηση στην ερευνητική κοινότητα, με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η ολική κατάταξη παρουσιάζεται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Leave a Reply