Πανεπιστήμιο Πατρών
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας επιστημονικού προσωπικού. Η απασχόληση προσωπικού επιστημονικών ειδικοτήτων κλάδων υγείας και ηλεκτρολόγων μηχανικών, θα πραγματοποιηθεί μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας. Στους ακόλουθους συνδέσμους, είναι δυνατό ν’ αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την υποβολή των αιτήσεων.

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «O Active: Advanced personalized, multi -scale computer models preventing OsteoArthitis» 


Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε η 11η Ιουλίου.

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «: Ευφυής μικροελεγκτής για αυτόματο κλειστού τύπου σύστημα συγκόλλησης σε πραγματικό χρόνο, SMART‐WELD» 


Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε η 11η Ιουλίου.

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION – INSPIRED» 


Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε η 11η Ιουλίου.

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «IPA‐IBM»  


Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε η 15η Ιουλίου.

Leave a Reply