Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Οι συνελεύσεις των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας και ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών  της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισαν την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων

Διοίκηση Επιχειρήσεων

1) Ξένη Γλώσσα ΙΙ – Language Awareness and Introduction to Business English II (Υποχρεωτικό, 2ου εξαμήνου)
2) Ξένη γλώσσα IV –  Business Communication (Υποχρεωτικό, 4ου εξαμήνου)

Νοσηλευτική
Πληροφορική της Υγείας (Δ΄ εξαμήνου) 

Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
1) Ανάλυση Δεδομένων (Θ+Ε)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στις Γραμματείες των Τμημάτων τις αιτήσεις και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε στις 13/1/2020.

Leave a Reply