Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ CIVIS AMBASSADORS

Το CIVIS στοχεύει να δημιουργήσει μια πραγματικά μοναδική ευρωπαϊκή πανεπιστημιούπολη όπου φοιτητές, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και προσωπικό θα κινούνται και θα συνεργάζονται τόσο ελεύθερα όσο και μέσα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Αποσκοπεί στη συνένωση των προσπαθειών και των εμπειριών για την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με ισχυρές συνδέσεις με το τοπικό και κοινωνικό περιβάλλον του, αλλά και με προσανατολισμό προς τις παγκόσμιες προκλήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε Πανεπιστήμιο θα επιλέξει έως και τρεις φοιτητές – ιδανικά έναν από κάθε κύκλο σπουδών – για να χρησιμεύσει ως πρεσβευτής CIVIS που θα προωθήσει την αποστολή και τους στόχους της Συμμαχίας CIVIS, εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τους.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 20η Ιανουαρίου 2021.

Περισσότερες Πληροφορίες: Πρόσκληση CIVIS Ambassadors

Leave a Reply