Προκήρυξη Υποτροφιών
Υποτροφίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund), για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος, έξι συνολικά υποτροφίες, με αμοιβή της τάξης του ποσού των 8.300 δολαρίων, σε σπουδαστές /σπουδάστριες.

Προϋπόθεση λήψης της υποτροφίας είναι το ηλικιακό όριο ν’ αντιστοιχεί στα τριάντα (30) έτη και παράλληλα να έχουν γίνει αποδεκτοί ή να είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Διδακτορικό Πρόγραμμα Σχολών ή Τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.

Διαχειριστής του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι διεθνώς το Ιαπωνικό Ίδρυμα “The Tokyo Foundation”. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους αποκλειστικά στις Γραμματείες των Σχολών ή των Τμημάτων, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι για την παρακολούθηση των σπουδών.

Προκήρυξη  http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/sylff/2019-20/SYLFF_ANNOUNCEMENT.2019-2020.docx )

Εντυπο αίτησης  ( http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/sylff/2019-20/SYLFF_aitisi.2019-2020.docx )

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του Πανεπιστημίου  στο http://www.interel.uoa.gr/dpt-intern-eu/inter-bil/programma-sylff.html

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών έχει οριστεί για τις 23 Οκτωβρίου 2019.

Leave a Reply