Σεμινάρια Περιβάλλοντος
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ Γ.Π.Α.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει δεκατρείς (13) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ).

Γνωστικά αντικείμενα:
1.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Καινοτομία και Επίδοση Επιχειρήσεων στον Αγροδιατροφικό Τομέα».
2.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Κρίσεων στην Αγροδιατροφική Αλυσίδα».
3.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κυκλική οικονομία και ανθεκτικές αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες».
4.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα εργασιακής ζωής στην Εφοδιαστική αλυσίδα».
5.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πελατοκεντρικές αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες».
6.    Δύο (2) θέσεις υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση αγροδιατροφικής εφοδιασικής αλυσίδας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών».
7.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη εφαρμογών Διαχείρισης Εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω μεθόδων Εξόρυξης Δεδομένων».
8.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Περιβάλλον, Κλιματική Κρίση & Φυσικές Καταστροφές: Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»
9.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά του Διαδικτύου»
10.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κυβερνητική και Λήψη Αποφάσεων»
11.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία και Οικονομικά της Ευημερίας»
12.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Προβλέψεων: Υποδείγματα Χρονολογικών Σειρών και Μηχανικής Μάθησης »

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από  20 Φεβρουαρίου  2023 μέχρι και 20 Μαρτίου  2023  (και ώρα  15:00), στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού ((website:agribusiness.aua.gr/ e-mail: digese_19@aua.gr).

Leave a Reply