Σεμινάρια Περιβάλλοντος
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ

Ανακοινώνεται η προκήρυξη έξι (6) θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Γνωστικά αντικείμενα:
•    «Συσκευασία και τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης με εφαρμογές στην εφοδιαστική αλυσίδα».
•    «Δίκτυα συναλλαγών και επιχειρησιακές σχέσεις».
•    «Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας & Αγροδιατροφικός Τομέας».
•    «Κυκλική Οικονομία & Εφοδιαστική Αλυσίδα».
•    «Εφοδιαστική αλυσίδα στη Ναυτιλία».
•    «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Δημόσια Διοίκηση».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, από 1 Ιουνίου 2021 μέχρι και 16 Ιουνίου 2021, στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού.

Leave a Reply