Σεμινάρια Περιβάλλοντος
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΤΔΙΓΕΣΕ)

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να καλύψει τις παρακάτω οκτώ (8) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της.
Γνωστικά αντικείμενα:
1.    «Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα και Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Επιχειρήσεων».
2.    «Κυκλική οικονομία και Ναυτιλία».
3.    «Οργανωσιακή Καινοτομία και Επίδοση Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τομέα».
4.    «Διαχείριση Κρίσεων στην Αγροδιατροφική Αλυσίδα».
5.    «Tεχνολογίες ψηφιακής παραγωγής & τρισδιάστατης εκτύπωσης με εφαρμογές στον κλάδο της αγροδιατροφής».
6.    «Κυκλική οικονομία και ανθεκτικές αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες».
7.    «Ποιότητα εργασιακής ζωής στην Εφοδιαστική αλυσίδα».


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από  10 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και 27 Δεκεμβρίου 2021 (και ώρα  15:00), στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (agribusiness.aua.gr).

Leave a Reply