Οικονομικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ «ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ» Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» του Ε.Κ.Π.Α. ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για την κάλυψη συνολικά πενήντα (50) θέσεων για τις ακόλουθες δύο κατευθύνσειςεξειδίκευσης που προσφέρει:

  • Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου
  • Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων

Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου

Η βασική φιλοσοφία της ειδίκευσης «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» είναι η εκμάθηση, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκείνων των ειδικών μαθηματικών, στατιστικών και υπολογιστικών τεχνικών, που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου, αλλά και η εμβάθυνση σε εκείνες τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι πρακτικές. Αποσκοπεί στην μείξη μαθηματικών εργαλείων αλλά και οικονομικών θεωριών, με την βοήθεια των οποίων δομούνται τα υποδείγματα και δουλεύουν οι τεχνικές ανάλυσης. Ως εκ τούτου, οι μαθηματικές μέθοδοι παρουσιάζονται στην πρακτική τους και εφαρμόσιμη μορφή, αποφεύγοντας τις θεωρητικές εμβαθύνσεις, ενώ οι οικονομικές γνώσεις θα βοηθούν στην ανάπτυξη και διεύρυνση του υποβάθρου οικονομικών γνώσεων των φοιτητών. Ο κύριος σκοπός της συγκεκριμένης ειδίκευσης είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων επιστημόνων που ως πολίτες αλλά και στελέχη επιχειρήσεων θα διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων

Η συστηματική εφαρμογή των σύγχρονων ποσοτικών μεθόδων είναι πλέον κατοχυρωμένη στο διεθνή χώρο και αποτελούν απαραίτητο συστατικό των διεθνούς εμβέλειας μεταπτυχιακών προγραμμάτων, όπως αυτές έχουν προσαρμοστεί αρχικά σε ερευνητικό επίπεδο, αλλά και πλέον ως κατεστημένη βιομηχανική πρακτική. Για αυτό το λόγο το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία ουσιαστική εισαγωγή σε αυτές, οι οποίες αποτελούν και βασικό συστατικό της προσέγγισης που αναπτύσσεται, αλλά παρέχεται και η δυνατότητα για περεταίρω εξοικείωση με αυτές, μέσω των μαθημάτων επιλογής. Το κέντρο όμως εστίασης είναι οι αγορές και οι επενδύσεις ακινήτων, ένα πεδίο γνώσεις που εξελίσσεται ταχέως κατά τις τελευταίες δεκαετίες και έχει καθιερωθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για μία επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο. Ο κύριος σκοπός της συγκεκριμένης ειδίκευσης είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων επιστημόνων που ως πολίτες αλλά και στελέχη επιχειρήσεων θα διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία ΠΜΣ Ποσοτική Επενδυτική– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – ΕΚΠΑ:
Ευριπίδου 14, 5ος όροφος 105 59 Αθήνα
Tηλ.: 210 3689 813
E-mail: mscmfrisk[at]econ.uoa[dot]gr
Website: www.qi-uoa.gr

Leave a Reply