Οικονομικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ, ΠΛΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Tο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο ΄΄Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων΄΄.

Η προκήρυξη αφορά θέσεις για σπουδές δεύτερου κύκλου, ενώ σκοπός του προγράμματος αποτελεί η παροχή υψηλής εξειδίκευσης, για τη στελέχωση ιδιωτικού, δημόσιου τομέα, ή διεθνών οργανισμών. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως ποιοτικό, σύγχρονο και πρωτοποριακό.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε έως την 12 Σεπτεμβρίου 2019.

Leave a Reply