Οικονομικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονομική Επιστήμη» με δύο (2) ειδικεύσεις (“Οικονομετρία & Ανάλυση Δεδομένων” και “Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική”) για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Σκοπός του ΜΔΕ είναι η εκπαίδευση οικονομολόγων οι οποίοι μέσω της έρευνας και της εξειδίκευσης αποκτούν βαθιά κατανόηση σύγχρονων θεμάτων της οικονομικής σκέψης. Οι φοιτητές, παράλληλα με τις γνώσεις που αποκτούν, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και βελτιώνουν τις αναλυτικές τους ικανότητες.

Το ΜΔΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004, και οι περίπου 250 μέχρι σήμερα απόφοιτοί του απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή συνέχισαν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Διάρκεια σπουδών: Πλήρης φοίτηση 3 εξαμήνων (2 εξάμηνα μαθήματα & 1 εξάμηνο εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).

Έναρξη: Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

ECTS: 90.

Τόπος υλοποίησης: Ιωάννινα.

Κόστος φοίτησης: ΔΩΡΕΑΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2022/05/prokiryxi-2022-2023.pdf

Για κατάθεση των on-line αιτήσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:https://masters.econ.uoi.gr/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21 Αυγούστου 2022.

Leave a Reply