Επιστήμες Υγείας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το τμήμα Οδοντιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το τρέχων ακαδημαϊκό έτος προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου. Συνολικά πρόκειται να ξεκινήσουν τέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα και ειδικότερα στη χειρουργική στόματος, στην προσθετική, στην κοινωνική οδοντιατρική και στη θεραπευτική οδοντικών ιστών.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ακόλουθους συνδέσμους.

“Παθολογία, Χειρουργική & Ακτινολογία Στόματος”

“Προσθετική – Στοματοπροσωπικός Πόνος”

“Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη & Στοματική Υγεία”

“Παθολογία & Θεραπευτική Οδοντικών & Περιοδοντικών Ιστών”

Leave a Reply