Επιστήμες Αγωγής
Δευτεροβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως αναρτήθηκε η προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, θα τηρηθεί προτεραιότητα όσον αφορά την κατάταξη, κατά κλάδο και κατά ειδικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που θα προληφθούν σε θέσεις ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, θα πρέπει να ανήκουν στους κλάδους ΠΕ61, ΠΕ71, όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αντικείμενο εξειδίκευσης την ειδική αγωγή, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις, εφόσον ανήκουν στους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, με στόχο την πρόσληψη τους στις σχολικές μονάδες.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από τις 8 έως τις 24 Μαΐου.