Νέα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΔΕ01, ΔΕ02, να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους με σκοπό την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών της δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε το χρονικό διάστημα από τις 6 Ιουνίου έως και στις 21 Ιουνίου 2019, στις 14.00 μ.μ.

Αναλυτικότερα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ