Σεμινάρια Περιβάλλοντος
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ Επανιδρ.5436/Β’/5-12-2018, Εσωτ. Καν. 304/Β’/6.2.2020), στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου, για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2025.

Η έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ θα γίνει 2 Οκτωβρίου 2023.
Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, αναγνωρισμένο Πανευρωπαϊκά και διεθνώς (IFLA, ECLAS).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν από 5 Απριλίου έως και 31 Μαΐου 2023 την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με την ένδειξη “ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ-Αίτηση”: ηλεκτρονικά (αρχεία pdf) στο landscape@arch.auth.gr ή ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 7ος όροφος, Κτίριο εδρών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 54124 (η σφραγίδα ταχυδρομείου λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

Leave a Reply