Επιστήμες Υγείας
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΑΤΡΙΚΗ

Τα Τμήματα “Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική” και της “Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών” της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική».

Η προκήρυξη αφορά θέσεις για σπουδές δεύτερου κύκλου, ενώ σκοπός του προγράμματος αποτελεί η παροχή υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς:

Υπολογιστικής Ιατρικής και Βιολογίας.

Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, και της Προσομοίωσης .

Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε έως στις 6 Σεπτεμβρίου 2019.

Αναλυτικότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο.

Leave a Reply