Επιστήμες Υγείας
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ “ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗ” ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Νανοϊατρική» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων και εξειδικευμένης κατάρτισης στον τομέα της «Νανοϊατρικής». Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα οδηγεί σε Μεταπτυχιακό (MSc) στη «Νανοϊατρική» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την κλήση προγράμματος.

Αιτούντες
Σε αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι μπορούν να είναι απόφοιτοι ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων με πτυχίο Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας, Χημικής Μηχανικής και άλλων συναφών θεμάτων.

Δομή
Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα (1) έτος, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία και την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις ενότητες που αναφέρονται:

Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Νανοτεχνολογία
Ενότητα 2: Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στην Ιατρική
Ενότητα 3: Νανοτοξικότητα και κανονιστικές πτυχές.
Η επίσημη γλώσσα αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι τα Αγγλικά. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική για το 80% των ωρών διδασκαλίας κάθε ενότητας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι μαθητές αυτής της κατηγορίας πρέπει να έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό εργασίας και υποβολής σύμβασης εργασίας ή πιστοποιητικό εργοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν το απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο e-mail της γραμματείας του τμήματος, nanomed[at]med.uoa[dot]gr, έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου.

Leave a Reply