Ερευνητικό Ινστιτούτο
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ “ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ”

Το Τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ. ανακοινώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων µεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες” (ΔΠΜΣ Ν&Ν).
Μέγιστος αριθµός φοιτητών : ~ 23

Το Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν” οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις ραγδαίως αναπτυσσόμενες περιοχές των Νανοεπιστημών και της Νανοτεχνολογίας και σε Διδακτορικό δίπλωμα από τα αντίστοιχα τμήματα που το στηρίζουν.

Το αντικείμενο των Νανοεπιστημών & Νανοτεχνολογιών είναι πολυθεματικό και συνδυάζει ένα ευρύ διεπιστημονικό σύνολο περιοχών της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, η Επιστήμη Υλικών, η Ιατρική, η Φαρμακευτική, η Μηχανική κα.

Τα τελευταία χρόνια, οι περιοχές αυτές άρχισαν να αποτελούν πυρήνα έντονων δραστηριοτήτων στον οποίο επικεντρώνεται ένα πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών συνεργασιών και βιομηχανικών επενδύσεων. Οι Νανοτεχνολογίες έχουν ήδη εισχωρήσει σε κάθε τομέα της σύγχρονης πραγματικότητας, βρίσκοντας εφαρμογή σε διάφορα πεδία όπως η παραγωγή ενέργειας, η επικοινωνία, η υγεία, η διαχείριση του περιβάλλοντος κ.α. ενώ παράλληλα προσανατολίζουν την εκπαίδευση και την έρευνα προς νέους ορίζοντες ανάπτυξης.

Η Αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στον σύνδεσμο: https://www.physics.auth.gr/msc_applications

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει καταθέσουν τα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 01-09-2023 έως την Πέμπτη 28-09-2023 ώρα 24:00.

Leave a Reply