Επιστήμες Υγείας
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗ ΝΑΝΟΙΑΤΡΙΚΗ

Η Ιατρική Σχολή και το τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, λειτουργούν για τέταρτη χρονιά ένα νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Νανοϊατρική. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Φυσικής, Χημείας, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων θετικών επιστημών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα (1) έτος, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται
προετοιμασία και υποστήριξη της διατριβής. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις ενότητες που αφορούν:
α) Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Νανοτεχνολογία.

β) Ενότητα 2: Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στην Ιατρική.

γ) Ενότητα 3: Νανοτοξικότητα και ρυθμιστικές πτυχές.

Η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος είναι τα Αγγλικά. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική για το 80% των διδακτικών ωρών κάθε ενότητας.
Παρέχεται και η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Οι αιτήσεις για τους υποψήφιους φοιτητές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nanomed@med.uoa.gr, από 01/06/2022 έως 15/07/2022.

Leave a Reply