παιδαγωγικά συνέδρια
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ 3/21-10-2021 αποφάσισε σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ (ΦΕΚ Β’ 2168/12.6.2018), την προκήρυξη  (3) θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στα παρακάτω θεματικά πεδία:

(σε όλα τα πεδία η έμφαση αφορά  παιδιά μικρών ηλικιών (νηπιαγωγείο, δημοτικό)

  1. Γραμματισμός στις  μικρές ηλικίες
  2. Πρακτικές γραμματισμού σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια
  3. Ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας
  4. Γλωσσική εκπαίδευση παιδιών με μεταναστευτική/προσφυγική εμπειρία
  5. Οπτικός γραμματισμός στις μικρές ηλικίες
  6. Πολυτροπικές αλληλεπιδράσεις σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
  7. Αξιοποίηση της πολυτροπικότητας στη γλωσσική εκπαίδευση

– Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 1/12/2021 έως και 28/2/2021
– Η υποβολή των αιτημάτων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω φόρμας υποβολής (εδώ)
– Κείμενο Προκήρυξης (εδώ)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Τμήματος για διαδικαστικά θέματα (info@nured.auth.gr 2310995090) ή στην αρμόδια καθηγήτρια (mpapadopoulou@nured.auth.gr 2310991276) για θέματα που αφορούν τα θεματικά πεδία.

Leave a Reply