Πρακτική άσκηση
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσουν θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν έξι προσλήψεις επιστημόνων στο Αριστοτέλειο, τρεις θέσεις στο Γεωπονικό και τρεις θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στους παρακάτω συνδέσμους, παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις στ’ αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Α.Π.Θ.

Επιστήμες Μηχανικών (2 θέσεις)
3 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών»

Deadline : 19/08/2020


1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμος απεικόνιση υπεδάφους αρχαιολογικών χώρων και εσωτερικού δομικών στοιχείων μνημείων στις 3 και 4 διαστάσεις»

Deadline : 18/08/2020


Γεωπονικές Επιστήμες (1 θέση)
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εμβληματική δράση “Οι Δρόμοι Των Αμπελώνων” Υποέργο 1: Γενετική και Γονιδιωματική Ανάλυση»

Deadline : 19/08/2020


Θετικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων (XENIOS)»

Deadline : 19/08/2020


1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμος απεικόνιση υπεδάφους αρχαιολογικών χώρων και εσωτερικού δομικών στοιχείων μνημείων στις 3 και 4 διαστάσεις»

Deadline : 18/08/2020


Ανθρωπιστικές Επιστήμες (1 θέση)
3 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών»

Deadline : 19/08/2020

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Επιστήμες Μηχανικών (1 θέση)
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ευφυούς και ενεργειακά αυτόνομου θερμοκηπίου με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προϊόντων»

Deadline : 04/09/2020


Επιστήμες Υγείας (1 θέση)
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «e-ΠΛΑΤΟΝ: Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας μικροβιολογικών, χημικών και πολυφασματικών δεδομένων που αφορούν στην ασφάλεια και στην ποιότητα των Τροφίμων»

Deadline : 02/09/2020


Γεωπονικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ευφυούς και ενεργειακά αυτόνομου θερμοκηπίου με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προϊόντων»

Deadline : 04/09/2020

1 άτομο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «e-ΠΛΑΤΟΝ: Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας μικροβιολογικών, χημικών και πολυφασματικών δεδομένων που αφορούν στην ασφάλεια και στην ποιότητα των Τροφίμων»

Deadline : 02/09/2020


Ανθρωπιστικές Επιστήμες (1 θέση)
1 άτομο , στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κάλυψη αναγκών επιμόρφωσης ανάπτυξης και έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Leave a Reply