Πανεπιστημιακές υποτροφίες
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

3oς ΚΥΚΛΟΣ PROJECT FUTURE ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Project Future της Τράπεζας Πειραιώς, αποτελεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα διασύνδεσης νέων πτυχιούχων με την αγορά εργασίας. Ο σκοπός του προγράμματος αποτελεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν και να διακριθούν εντός της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς επενδύει διαμέσου της μεθοδικής εκπαίδευσης, σε τομείς της ελληνικής οικονομίας όπου υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Έτσι, παρέχει ευκολία στους νέους να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά, μέσα από ένα ολοκληρωμένο, δυναμικό και στρατηγικό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης, καθώς και επαγγελματικής ανάπτυξης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Περισσότερα: PROJECT FUTURE ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Leave a Reply