Οικονομικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERNSHIP I-WORK@NBG ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Internship “i-work@nbg”, η Εθνική Τράπεζα προσκαλεί νέους και νέες, με γνώσεις σε εξειδικευμένους τομείς δραστηριότητάς της, να συμμετάσχουν στον εταιρικό μετασχηματισμό του Ομίλου!

Το Πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης, τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία σε συγκεκριμένα αντικείμενα του τραπεζικού χώρου, υποστηρίζοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει για το 2021 20 συνολικά θέσεις πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 6 έως 12 μηνών. 

Αν θέλεις να συμβάλεις στο όραμα του εταιρικού μετασχηματισμού του Ομίλου, σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, γίνε μέλος της ομάδας μας!

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα ξεκινά στις 17.06.2021 και ολοκληρώνεται στις 04.07.2021.

Στην Εθνική Τράπεζα σε περιμένουμε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα!

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν την αίτησή τους στο Πρόγραμμα,  θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής:

1. Λήψη ακαδημαϊκού τίτλου εντός της τελευταίας τριετίας

2. Ακαδημαϊκή επίδοση που αντιστοιχεί σε βαθμό πτυχίου > 6.5 για προπτυχιακές σπουδές και > 7.0 για μεταπτυχιακές σπουδές ή αντίστοιχη βαθμολογία για σχολή εξωτερικού

Οι καταλληλότεροι υποψήφιοι συμμετέχουν σε διαδικασία επιλογής, η οποία περιλαμβάνει: 1. Γραπτή δοκιμασία / τεστ γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού2. Ιnterview με εξειδικευμένα Στελέχη HR3. Συνέντευξη με Στελέχη των Μονάδων Απασχόλησης.

Ξεκινάτε συμμετέχοντας σε εκπαιδευτική ημερίδα (Induction) για να «γνωρίσετε» τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας και καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος λαμβάνετε στοχευμένη εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τα εργαλεία, τις τεχνικές, την τεχνολογία και τις μεθοδολογίες που σχετίζονται με το αντικείμενο απασχόλησής σας.

Από την πρώτη κιόλας μέρα έχετε τον «δικό σας άνθρωπο»:

στη Μονάδα απασχόλησής σας για:
 *  on the job training
 *  networking με συναδέλφους
 *  εμπλουτισμό γνώσεων και καθοδήγηση
 *  ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων

στη Διεύθυνση Στρατηγικής και Επιχειρησιακής Αποτελεσματικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου για:
 *  ομαλή ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον
 *  εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση
 *  εποικοδομητική ανατροφοδότηση

Leave a Reply