Νέα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Επιμόρφωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΔΙΒΙΜ

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ συμμετέχει στην Πρόσκληση της ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) με τίτλο “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).

Διαθέσιμα για τους ωφελούμενους εργαζόμενους είναι τα ακόλουθα προγράμματα:

 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 • Οργάνωση εργασίας και συνεργασίας μέσω διαδικτύου
 • Εκπαίδευση στη χρήση καινοτόμων/ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας ευάλωτων πληθυσμών και ατόμων με επίκτητες και αναπτυξιακές διαταραχές
 • Ψηφιακές Δεξιότητες στην Υγεία (με έμφαση στη Διατροφή)
 • Προστασία και Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
 • Κυβερνοασφάλεια (Οργανισμών και τελικών χρηστών & εργαζομένων)
 • Ανάλυση και Διαχείριση Δεδομένων
 • Μέθοδοι και Τεχνικές για τη Διδακτική Προσέγγιση
 • Αύξησή της παραγωγικότητας της επιχείρησης με χρήση των εργαλείων Microsoft 365 and SharePoint, Teams and Power Platform
 • Εκμάθηση Microsoft Azure Cloud Artificial Intelligence (AI)
 • Εκμάθηση Microsoft Azure Cloud Fundamentals
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο και διεθνείς ηλεκτρονικές αγορές
 • Ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας με τη γλώσσα προγραμματισμού Kotlin (Java) και του περιβάλλοντος Android Studio
 • Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων

Τα προγράμματα παρέχουν:

 • 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
 • Διά ζώσης & Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
 • Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα
 • Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 400€

Η επιλογή των προγραμμάτων γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr/

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.diaviou.auth.gr/
https://www.facebook.com/AUThKEDIVIM
https://twitter.com/auth_kedivim
https://www.linkedin.com/company/center-for-education-and-lifelong-learning 

Leave a Reply