Προοπτικές Καριέρας
Υποτροφίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης που υλοποιεί,
προκηρύσσει για 10η συνεχή χρονιά τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Μέσω του Προγράμματος “Proud of Youth”, ο Όμιλος υποστηρίζει με συνέχεια και συνέπεια, τελειόφοιτους ή απόφοιτους πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν αριστεύσει στις προπτυχιακές σπουδές τους και επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω τεχνογνωσία και εξειδίκευση, πραγματοποιώντας μεταπτυχιακές σπουδές.
Οι υποτροφίες αναφέρονται σε σπουδές πλήρους φοίτησης, για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου
Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά, της Νορβηγίας και της Ολλανδίας, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, στους τομείς της Μηχανικής και Ενέργειας, της Διοίκησης και Οικονομίας και των Θετικών Επιστημών.

Θα χορηγηθούν 20 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και θα αφορούν στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:
Τομέας Μηχανικής και Ενέργειας (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: TME), όπως:
• Ενεργειακός Μετασχηματισμός
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Εναλλακτικές Τεχνολογίες και Οχήματα, Εναλλακτικά Καύσιμα και Βιώσιμες Μεταφορές
• Μηχανική του Πετρελαίου
• Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας

Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΟΔ), όπως:
• Οικονομικά της Ενέργειας
• Δίκτυα Ενέργειας και Ενεργειακή Γεωπολιτική
• Διοίκηση Ενεργειακών Έργων
• Ψηφιακό Marketing & Επικοινωνία
• Δίκαιο της Ενέργειας

Τομέας Θετικών Επιστημών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΘΕ), όπως:
• Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική και Ευφυείς Πόλεις
• Περιβάλλον, Οικοσυστήματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κλιματική Αλλαγή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα βρουν στον
σύνδεσμο https://scholarships.helpe.gr μέχρι τις 31 Μαΐου 2022.
• Συμπληρωματικά έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
scholarships@helpe.gr, με θέμα τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου, που οι υποψήφιοι θα λάβουν
ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους.

Leave a Reply