Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Δευτεροβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNESCO ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Το Ελληνικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet) της UNESCO, το οποίο συντονίζεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ, συμμετείχε σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με αντικείμενο εκπαίδευσης την κλιματική αλλαγή και επίκεντρο θέματος «Συντονίζοντας και Υλοποιώντας το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (GAP)».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε διετή διάρκεια και αποσκοπούσε στην ανάπτυξη των σχολικών δραστηριοτήτων διαφορετικών χωρών, διαμέσου της αξιοποίησης της ολιστικής σχολικής προσέγγισης, σε σύνδεση με την Κλιματική Αλλαγή. Τα σχολεία που είχαν λάβει μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιούργησαν και διεκπεραίωσαν σχέδιο δράσης, στο πλαίσιο της ένταξης της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή στην καθημερινή τους ζωή και πρακτική.

Αναλυτικότερα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNESCO ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Leave a Reply